تعرفه ترجمه فیلم

ترجمه فیلم و رسانه و سی دی ترجمه فیلم 

قیمت ترجمه فیلم

دارالترجمه داریان انواع فیلم ها ی آموزشی و داستانی و مستند را با نرخ مناسب ترجمه می کند . ترجمه فیلم توسط مترجمین متعهد و متخصص انجام می شود.  ترجمه فیلم از زبان انگلیسی به فارسی واز فارسی به انگلیسی انجام می دهیم ترجمه فیلم های آموزشی در رشته های کامپیوتر ، ریاضی ، شیمی ، فیلم های آموزشی درسی دبیرستان ، فیلم های آموزشی دانشگاهی ، علاوه بر این ها در زمینه ترجمه نرم افزار های مختلف می توانیم به شما کمک کنیم ، همچین پیاده کردن اسکریپ این فیلم ها را نیز انجام می دهیم .تعرفه وهزینه ترجمه فیلم در دارالترجمه داریان بدین صورت است.

هزینه / تعرفه ترجمه فیلم 

هزینه ترجمه فیلم معمولی از انگلیسی به فارسی      هر دقیقه         10000   تومان

تعرفعه ترجمه فیلم از فارسی به انگلیسی              هر دقیقه         12000 تومان

نرخ پیاده کردن اسکریپت فیلم                         هر دقیقه         10000 تومان