سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات http://daroltarjomeh.net/index.php/taxonomy/term/9 fa دارالترجمه سفارت لبنان http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه سفارت لبنان </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> <span style="font-size:12px;">سفارت لبنان ترجمه زبان عربی و انگلیسی از لبنان در تهران</span></h1> <p><span style="font-size: 13px;">دنبال دارالترجمه برای  ترجمه مدارک برای لبنان می گردید؟  با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید ترجمه رسمی عربی و انگلیسی برای ارائه به سفارت لبنان برای شما انجام میدهیم .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت لبنان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت لبنان در تهران است</span></p> <p><span dir="RTL">سفارت لبنان </span>آدرس و تماس سفارت لبنان در تهران / ایران       </p> <p dir="RTL">۸۹۰۶۰۵۱-۸۹۰۸۴۵           </p> <p dir="RTL">خيابان سپهبد قرنی خيابان شهيد کلانتری شماره ۳۱</p> <p dir="RTL"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;" xml:lang="AR-SA">در صورتی که مدارکی از لبنان دارید ونیاز است  در دارالترجمه رسمی  در تهران به فارسی ترجمه شود و توسط دادگستری تایید شود و  در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در لبنان برسانید تا ترجمه رسمی در ایران امکان پذیر باشد.آدرس کنسولی ایران در لبنان به شرح زیر است:</span></p> <p dir="RTL">سفارت ایران در بیروت / لبنان</p> <p>Iran Embassy , Lebanon</p> <p>Bear Hassan <br /> PO Box 5030 <br /> Beirut <br /> Lebanon <br /><strong>Phone:</strong><br /> +961-1-821224<br /> +961-1-865558<br /> +961-1-865559</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:50</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">خ سپهبد قرنی،‌خ شهید کلانتری، پ 31</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">88805902</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 08:20:23 +0000 daradmin 151 at http://daroltarjomeh.net سفارت کويت http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%8A%D8%AA <span>سفارت کويت </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> <span style="font-size:12px;">سفارت کويت ترجمه عربی رسمی برای سفارت کویت</span></h1> <p>اگر دنبال دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای کویت می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت کویت در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت کویت در تهران است.</p> <p dir="RTL">آدرس و تماس سفارت کويت در تهران</p> <p dir="RTL">۹-۸۷۸۵۹۹۷        </p> <p dir="RTL">خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۲۲</p> <p dir="RTL">................................................................................................</p> <p dir="RTL">اگر مدرکی از کویت دارید و می خواهید در دارالترجمه به فارسی ترجمه شود و در ایران استفاده کنید ابتدا به تایید کنسولی ایران در کویت برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در ایران داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در کویت به شرح زیر است.</p> <p dir="RTL">سفارت کویت در تهران</p> <p>Iran Embassy , Kuwait<br /><br /> Esteghlal Str. Boneidelghar <br /> PO Box 4686 <br /> Kuwait City <br /> Kuwait <br /><strong>Phone:</strong><br /> +965-2-62867777</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:38</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">کویت آفریقا، وحید دستجردی، پ 2/323</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">9-88785997</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 08:08:02 +0000 daradmin 150 at http://daroltarjomeh.net سفارت قطر دارالترجمه http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 <span>سفارت قطر دارالترجمه</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">سفارت قطر دارالترجمه عربی مترجم عربی سفارت قطر ترجمه برای سفارت قطر در تهران</span></h2> <p>سفارت قطر ترجمه عربی و انگلیسی رو تایید می کند دارالترجمه داریان ترجمه عربی و انگلیسی شما را برای سفارت قطر انجام میدهد جهت مراجعه به سفارت قطر و تایید ترجمه ها به آدرس زیر مراجعه کنید.</p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت قطر جهت تایید مدارک ترجمه شده در دارالترجمه ها .دارالترجمه داریان مدارک شما را جهت ارائه به کشور طر ترجمه به عربی نموده و به تایید سفارت قطر در تهران می رساند به آدرس زیر.</span></strong></p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">بزرگراه آفريقاخيابان گل آذين شماره 4</span></strong></p> <p dir="RTL"><strong><span dir="LTR">2051255-6</span></strong></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 13px;">................................................................................</span></p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">No. 4, Golazin St, Afrigha Ave</span> <br /><span dir="LTR">PO Box 11365</span> <br /> 1631 <br /> Tehran <br /> Iran <br /><strong>Phone:</strong><br /> +98-21-22051256<br /> +98-21-22051255<br /> +98-21-22029336<br /> +98-21-22029337<br /><strong>Fax:</strong><br /> +98-21-22056023<br /> +98-21-22058478<br /><strong>Email:</strong><br /> tehran@mofa.gov.qa</p> <p align="right" dir="RTL">................................................................................................................</p> <p dir="RTL">                                        آدرس و شماره تماس سفارت ایران در قطر<br />  شما میتوانید از طريق تماس تلفني، نمابر و يا مراجعه حضوری در ساعات معين شده، با روابط عمومي سفارت ايران تماس حاصل فرمایید</p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in;">·          تلفن: 3-2-1-44831950 (00974)</p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in;">·         نمابر: 4831665-00974</p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in;">·         آدرس:دفنه- الحی الدبلوماسی-صندوق پستی: 1633</p> <p dir="RTL" style="margin-right: 0.5in;">·         پست الکترونیک:<span dir="LTR">irembsdoha@yahoo.com</span></p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:29</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">بزرگراه آفریقا، خ گل آذین ، پ 4</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">6-22051255 و 7-22029336 </div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:59:48 +0000 daradmin 146 at http://daroltarjomeh.net دارالترجمه رسمی سفارت عربستان http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 <span>دارالترجمه رسمی سفارت عربستان</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 align="right"> <span style="font-size:12px;">ترجمه مدارک رسمی برای سفارت عربستان سعودی </span></h2> <h2 align="right"> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه رسمی عربی برای سفارت عربستان</span></h2> <p><span dir="RTL">جهت ترجمه مدارک برای سفارت عربستان سعودی</span><span dir="RTL"> به دارالترجمه عربی  نیاز دارید با دارالترجمه رسمی زبان عربی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو به زبان عربی یا انگلیسی انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا انگلیسی شما رو از سفارت عربستان سعودی در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت عربستان سعودی می روید این آدرس سفارت عربستان در تهران است</span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت عربستان سعودی در تهران     </p> <p dir="RTL">۲۲۹۹۹۷۸-۲۰۵۳۹۴۸        </p> <p dir="RTL">پاسداران خيابان بوستان خيابان نيلوفر شماره ۱</p> <p align="right"><span dir="RTL">اگر مدرکی رسمی از عربستان سعودی دارید و می خواهید در  دارالترجمه در ایران  به فارسی ترجمه شود  به تایید کنسولی ایران در عربستان برسانید تا قابلیت ترجمه رسمی در دارالترجمه داشته باشد.آدرس کنسولی ایران در عربستان به شرح زیر است</span></p> <p dir="RTL">آدرس و تماس سفارت ایران در ریاض / عربستان</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Iran Embassy , Saudi Arabia</span><br /><br /><span dir="LTR">Riyadh</span> <br /> PO Box 94394 <br /> Riyadh <br /> Saudi Arabia <br /> 11693 <br /><strong>Phone:</strong><br /> +966-1-4881444<br /> +966-1-4881919<br /> +966-1-4881931<br /> +966-1-4884727<br /><strong>Fax:</strong><br /> +966-1-4881890</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:07</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">پاسداران ، بعد از سه راه فرمانیه،‌خ بوستان، خ نیلوفر، پ یک </div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">۲۲۹۹۹۷۸-۲۰۵۳۹۴۸</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:37:23 +0000 daradmin 140 at http://daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت عراق http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 <span>دارالترجمه سفارت عراق</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:14px;">سفارت عراق ترجمه رسمی مدارک دارالترجمه عربی سفارت عراق</span></h2> <p><span style="font-size:14px;">به استحضار مراجعین محترم سایت دارالترجمه می رساند سفارت عراق برای تایید ترجمه هر مدرک شرکتی و تجاری 160 دلار و برای تایید ترجمه رسمی مدارک معمولی 5 دلار دریافت می کند و هر روز تا ساعت 11 صبح مدرک قبول می کند دارالنرجمه داریان با کمال میل هم ترجمه رسمی شما رو به زبان عربی یا انگلیسی انجام  میدهد و هم کارای تایید ترجمه در  سفارت عراق رو برای شما انجام می دهد</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;">آدرس و شماره تماس سفارت عراق  در تهران</span></p> <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl"><tbody><tr><td style="width: 54px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>ردیف</strong></p> </td> <td style="width: 173px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>عنوان</strong></p> </td> <td style="width: 392px;"> <p align="center" dir="RTL"><strong>توضیحات</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 54px;"> <p dir="RTL">4</p> </td> <td style="width: 173px;"> <p dir="RTL"><strong>تلفن</strong></p> </td> <td style="width: 392px;"> <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" dir="rtl" style="width: 379px;" width="379"><tbody><tr><td style="width: 87%;"> <p align="right" dir="LTR"><strong>( 021)</strong> <strong>88938865-6</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 87%;">  </td> </tr></tbody></table><div style="clear: both;">  </div> </td> </tr><tr><td style="width: 54px;"> <p dir="RTL">5</p> </td> <td style="width: 173px;"> <p dir="RTL"><strong>فاکس</strong></p> </td> <td style="width: 392px;"> <p dir="RTL"><strong>( 021)      88938877</strong></p> </td> </tr><tr><td style="width: 54px;"> <p dir="RTL">8</p> </td> <td style="width: 173px;"> <p dir="RTL"><strong>آدرس</strong></p> </td> <td style="width: 392px;"> <p dir="RTL"><b>ضلع جنوبی میدان ولیعصر</b></p> </td> </tr></tbody></table><div style="clear: both;">  </div> <p dir="RTL"> </p> <p>Iraq Embassy , Iran<br /> Tehran <br /> Iran <br /><strong>Phone:</strong><br /> +98-21-2210672<br /><strong>Fax:</strong><br /> +98-21-2233902<br /><strong>Email:</strong><br /> tehemb@iraqmofamail.net</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">  آدرس و شماره تماس سفارت ایران در عراق</p> <p dir="RTL"> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>د., 10/24/2011 - 11:05</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">ضلع جنوبی میدان ولیعصر</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">( 021) 88938865-6 </div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Mon, 24 Oct 2011 07:35:59 +0000 daradmin 139 at http://daroltarjomeh.net سفارت سوريه و دارالترجمه عربی http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 <span>سفارت سوريه و دارالترجمه عربی </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">سفارت سوريه ترجمه رسمی عربی و مترجم عربی در تهران</span></h2> <p>دوستانی که مترجم رسمی عربی و دارالترجمه رسمی عربی جهت ترجمه مدارک برای سفارت سوریه نیاز دارند می توانند با دارالترجمه رسمی عربی  داریان تماس بگیرند . کار ترجمه رسمی زبان عربی  را با تاییدات لازم انجام میدهیم و ترجمه انجام شده را به تایید سفارت سوریه انجام میدهیم.</p> <p><a name="مترجم عربی" id="مترجم عربی">مترجم عربی</a></p> <p> </p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت سوريه     </p> <p dir="RTL">۲۰۵۵۳۳۲-۲۰۵۹۰۳۱        </p> <p dir="RTL">آفریقا، خ آرش، پ 19</p> <p dir="RTL">………………………………………………………………………</p> <p dir="RTL">سفارت ایران در سوریه</p> <table align="right" border="0" cellpadding="0" dir="rtl"><tbody><tr><td style="height: 21px;"> <p dir="RTL">تلفن :</p> </td> <td style="height: 21px;"> <p dir="RTL">394601-395602-395603-0078512</p> </td> </tr><tr><td style="height: 21px;"> <p dir="RTL"><span dir="LTR">Email</span> :</p> </td> <td style="height: 21px;"> <p dir="RTL">---</p> </td> </tr><tr><td style="height: 21px;"> <p dir="RTL">سایت :</p> </td> <td style="height: 21px;"> <p dir="RTL">---</p> </td> </tr><tr><td style="height: 21px;"> <p dir="RTL">آدرس:</p> </td> <td style="height: 21px;"> <p dir="RTL">خيابان ژيليابووا-شماره 3 کدپستي 414000</p> </td> </tr><tr><td>  </td> <td>  </td> </tr></tbody></table><div style="clear: both;">  </div> <table align="right" border="1" cellpadding="0" dir="rtl"><tbody><tr></tr></tbody></table></div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 17:56</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">آفریقا، خ آرش، پ 19</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">2-22059031 و 22055332</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 14:26:18 +0000 daradmin 136 at http://daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت تونس http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 <span>دارالترجمه سفارت تونس</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2> <span style="font-size:12px;">آدرس و تماس سفارت تونس دارالترجمه رسمی سفارت تونس</span></h2> <p><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Helvetica, sans-serif;"><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">دارالترجمه رسمی عربی یا فرانسه جهت ترجمه مدارک برای سفارت تونس می خواهید با دارالترجمه زبان  های عربی و فرانسه داریان تماس بگیرید .ترجمه رسمی عربی یا فرانسه یا انگلیسی  شما رو انجام می دهیم و ترجمه های عربی یا انگلیسی یا فرانسه شما رو به تایید سفارت تونس در تهران می رسانیم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت تونس می روید این آدرس سفارت تونس در تهران است</span></span></p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت تونس در تهران/ایران              </p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:652px;" width="653"><tbody><tr><td style="width: 77px;"> <p dir="RTL">تونس</p> </td> <td style="width: 206px;"> <p dir="RTL">پاسداران، خ شهید محمود گل نبی، پ 10</p> </td> <td style="width: 335px;"> <p dir="RTL">22840038- 22854277</p> </td> </tr></tbody></table><p dir="RTL">...............................................................</p> <div> <p>Embassy of Iran in Tunis </p> </div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> <p align="right">ADDRESS</p> </td> <td> <p>10, Rue Docteur Burnet<br /> Belvedere<br /> Tunis<br /> Tunisia</p> </td> </tr><tr><td> <p align="right">PHONE</p> </td> <td> <p>LOCAL: 7179.0084<br /> INTERNATIONAL: +216.7179.0084</p> </td> </tr><tr><td> <p align="right">VISAS &amp; CONSULAR</p> </td> <td> <p>LOCAL: 7179.2578<br /> INTERNATIONAL: +216.7179.2578</p> </td> </tr><tr><td> <p align="right">FAX</p> </td> <td> <p>LOCAL: 7179.3177<br /> INTERNATIONAL: +216.7179.3177</p> </td> </tr></tbody></table><p dir="RTL"> </p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 17:08</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">پاسداران، خ شهید محمود گل نبی، پ 10</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">22840038- 22854277</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 13:38:06 +0000 daradmin 129 at http://daroltarjomeh.net دارالترجمه-امارات-متحده-عربی-تهران-سفارت http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA <span>دارالترجمه-امارات-متحده-عربی-تهران-سفارت</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>دارالترجمه داریان برای سفارت امارات ترجمه عربی یا انگلیسی انجام میدهد و ترجمه عربی یا انگلیسی انجام شده در دارالترجمه داریان را به تایید سفارت امارات متحده عربی میرساند.ترجمه خود را به دارالترجمه داریان بسپارید.آدرس سفارت امارات جهت مراجعه به صورت زیر است</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت امارت متحده عربی</p> <p dir="RTL">۴-۸۷۸۱۳۳۳        </p> <p dir="RTL">وليعصر خيابان وحيد دستجردی شماره ۳۵۵</p> <p dir="RTL">....................................................................</p> <p align="right" dir="RTL"><span dir="LTR">Iran Embassy , United Arab Emirates</span><br /><br /><span dir="LTR">Abu Dhabi</span> <br /> P.O. Box 4080<br /> Abu Dhabi <br /> United Arab Emirates <br /><strong>Phone:</strong><br /> +971-2-444-7618<br /><strong>Fax:</strong><br /> +971-2-444-8714</p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 16:35</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">ولی عصر،‌خ وحید دستگردی، پ 355</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">4-88781333</div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 13:05:45 +0000 daradmin 117 at http://daroltarjomeh.net دارالترجمه سفارت الجزایر http://daroltarjomeh.net/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1 <span>دارالترجمه سفارت الجزایر </span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2 align="right"> <span style="font-size:12px;">دارالترجمه سفارت الجزایر و مترجم رسم عربی یا فرانسه سفارت الجزایر</span></h2> <p align="right"><span style="font-size: 13px;"> اگر دنبال دارالترجمه برای ترجمه مدارک برای الجزایر می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی عربی یا فرانسه رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های عربی یا فرانسوی شما رو از سفارت الجزایر در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت الجزایر می روید این آدرس سفارت الجزایر در تهران است</span></p> <p>مراجعین محترم سایت دارالترجمه میتوانند جهت تایید ترجمه مدارک خود در سفارت الجزایر به آدرس ذیل مراجعه کنند</p> <p dir="RTL">آدرس و شماره تماس سفارت الجزاير در تهران     </p> <p dir="RTL">۱۶-۲۴۲۰۰۱۵     </p> <p><span dir="RTL">ولنجک خيابان </span><span dir="RTL">۱۶</span> <span dir="RTL">شماره </span><span dir="RTL"> ۶</span></p> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">daradmin</span></span> <span>جمعه, 10/21/2011 - 16:31</span> <div class="field field--name-field-embassy-address field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">آدرس</div> <div class="field--item">ولنجک خيابان ۱۶ شماره ۶</div> </div> <div class="field field--name-field-embassy-telephone field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">تلفن تماس</div> <div class="field--item">۱۶-۲۴۲۰۰۱۵ </div> </div> <div class="field field--name-field-term-sefarat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">دسته بندی سفارت</div> <div class="field--item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="fa">سفارتهای عربی و ترجمه رسمی برای سفارت عراق و امارات</a></div> </div> Fri, 21 Oct 2011 13:01:54 +0000 daradmin 115 at http://daroltarjomeh.net