هزینه ترجمه متون تخصصی

هزینه ترجمه متون تخصصصی در دارالترجمه رسمی داریان

نرخ ترجمه متون انگلیسی به فارسی قیمت ترجمه تخصصی متن قیمت ترجمه مقاله قیمت ترجمه تخصصی

هزینه ترجمه متن تخصصی دارالترجمه داریان

نرخ ترجمه تخصصی  زبان های روسی ، کردی ، عربی ،انگلیسی ، فرانسه ، متون تخصصی ایتالیایی و متون تخصصی ترکی آدری و اسپانیایی در این صفحه به تفکیک بیان شده است.

هزینه های ترجمه تخصصی مربوط به سال 1396 است این هزینه ها بر اساس هر صفحه متن تخصصی 250 کلمه ای می باشد 

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به عربی 

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  فارسی به فرانسه

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به روسی

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به کردی

20000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی اززبان  فارسی به انگلیسی

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به اسپانیولی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی آذری

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی استامبولی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ایتالیایی

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به آلمانی

30000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان عربی به فارسی

10000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  انگلیسی به فارسی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  روسی به فارسی

50000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان ایتالیایی به فارسی

40000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از آلمانی به فارسی

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از کردی به فارسی

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی آذری به فارسی

35000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی استامبولی به فارسی

40000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از اسپانیولی به فارسی

30000  تومان

70000 تومان

70000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فرانسه به فارسی

نرخ ترجمه تخصصی زبان چینی به فارسی 

قیمت ترجمه تخصصی زبان فارسی به چینی

هزینه ترجمه تخصصی زبان های سوئدی نروژی دانمارکی و هلندی نیز بصورت زیر است.

قیمت ترجمه تخصصی هلندی به فارسی  50000 تومان و فارسی به هاندی 60000

نرخ ترجمه تخصصی سوئدی به فارسی  50000 تومان و فارسی به سوئدی 60000

نرخ ترجمه تخصصی دانمارکی به فارسی 50000 تومان 

نرخ ترجمه تخصصی نروژی به فارسی 50000 تومان

قیمت ترجمه متون تخصصی قیمت ترجمه تخصصی قیمت ترجمه مقاله