دارالترجمه سفارت کانادا

دارالترجمه سفارت کانادا آدرس دارالترجمه سفارت کانادا در تهران

توجه : سفارت کانادا در تهران فعلا تعطیل است جهت اخذ ویزا باید به دیگر کشور هایی که کانادا در آنها سفارت دارد مراجعه فرمایید

آدرس و شماره تماس سفارت کانادا  در تهران / ایران 

     . اگر دنبال دارالترجمه رسمی فرانسوی یا انگلیسی جهت ترجمه مدارک برای مهاجرت به  کانادا و کبک یا مونترال می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم این آدرس سفارت کانادا در تهران است     

۸۷۳۳۵۴۸-۸۷۳۲۶۲۳        

خيابان استاد مطهری خيابان شهيد سر افراز پلاک ۵۷

سفارت ایران در کانادا

Iran Embassy , Canada

245 Metcalfe Street 
Ottawa 
Ontario 
Canada 
K2P 2K2 
Phone:
+1-613-2354726
Fax:
+1-613-2325712

آدرس سفارت

Embassy of I.R. of Iran
245 Metcalfe St.
Ottawa, ON
K2P 2K2

آدرس کنسولی

Embassy of I.R. of Iran ( Consulate Section )
245 Metcalfe St.
Ottawa, ON
K2P 2K2

 

تلفن سفارت

613-235-4726

فکس سفارت

613-232-5712

تلفن کنسولی

613-233-4726

فکس کنسولی

613-236-4726

تلفن گویا

613-230-883

 

آدرس
خيابان استاد مطهری خيابان شهيد سر افراز پلاک ۵۷
تلفن تماس
۸۷۳۳۵۴۸-۸۷۳۲۶۲۳